เทคนิคพิชิตฟิสิกส์ A-level

เนื้อหาของคอร์สนี้

ฟิสิกส์สามัญ 59 ข้อ 1 - 5

00:32:32


ฟิสิกส์สามัญ 59 ข้อ 6 - 10

00:26:54


ฟิสิกส์สามัญ 59 ข้อ 11 - 15

00:22:36


ฟิสิกส์สามัญ 59 ข้อ 16 - 20

00:37:35


ฟิสิกส์สามัญ 59 ข้อ 21 - 25

00:27:05


ฟิสิกส์สามัญ 60 ข้อ 1 - 5

00:34:24


ฟิสิกส์สามัญ 60 ข้อ 6 - 10

00:22:10


ฟิสิกส์สามัญ 60 ข้อ 11 - 15

00:29:45


ฟิสิกส์สามัญ 60 ข้อ 16 - 20

00:38:23


ฟิสิกส์สามัญ 60 ข้อ 21 - 25

00:32:25


สรกิจ ธนสารโสภณ

สรกิจ ธนสารโสภณ

ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิต & ฟิสิกส์

ผลงาน & รางวัล
 • ผู้คิดค้น พัฒนาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบเรียนออนไลน์ Success Learning
 • วิทยากรติวคณิต ONET ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตรที่มีจำนวนนักเรียนร่วมติวรวม 2 วันกว่า 1,000 คน
 • วิทยากรติวคณิตโครงการพัฒนาวิชาการนักเรียนโครงการ ODOD (One District One Doctor) ปี 2558 จัดที่รพ.ศูนย์ขอนแก่น
 • วิทยากรติวฟิสิกส์ให้กับนักเรียน ม.6 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 • ได้รับทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รีวิวคอร์สนี้

* หลังสั่งซื้อคอร์ส ระบบจะแจ้งวิธีชำระค่าเรียน กรุณาชำระค่าเรียนตามขั้นตอน & วิธีการที่แจ้งในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

 • เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ
 • ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 03 นาที
 • อายุคอร์ส ตลอดชีวิต หรือ 36 เดือน

avatar
สรกิจ ธนสารโสภณ

ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิต & ฟิสิกส์

 • 5.0 / 5.0 คะแนนเฉลี่ย

 • 3 คอร์ส

 • 1 รีวิว
ดูคอร์สอื่น