UpScore Math 0-100 online : เซต

เนื้อหาของคอร์สนี้

ความหมาย การเกิดเซต และข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับเซต

00:10:49


การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก

00:16:59


ชนิดต่างๆของเซตและการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข

00:13:48


สรกิจ ธนสารโสภณ

สรกิจ ธนสารโสภณ

ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิต & ฟิสิกส์

ผลงาน & รางวัล
 • ผู้คิดค้น พัฒนาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบเรียนออนไลน์ Success Learning
 • วิทยากรติวคณิต ONET ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตรที่มีจำนวนนักเรียนร่วมติวรวม 2 วันกว่า 1,000 คน
 • วิทยากรติวคณิตโครงการพัฒนาวิชาการนักเรียนโครงการ ODOD (One District One Doctor) ปี 2558 จัดที่รพ.ศูนย์ขอนแก่น
 • วิทยากรติวฟิสิกส์ให้กับนักเรียน ม.6 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 • ได้รับทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (เกรดตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รีวิวคอร์สนี้


 • เนื้อหาทั้งหมด 3 วิดีโอ
 • ความยาวรวมกัน 41 นาที
 • อายุคอร์ส ตลอดชีวิต

avatar
สรกิจ ธนสารโสภณ

ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิต & ฟิสิกส์

 • 5.0 / 5.0 คะแนนเฉลี่ย

 • 4 คอร์ส

 • 1 รีวิว
ดูคอร์สอื่น